UUDISED

Kose valla male- ja kabemeistrivõistlused Orus 15.02.2020

10. veebr. 2020

Kose valla paremad maletajad ja kabetajad selguvad 15. veebruaril Oru Külakeskuses.

Male-MV algab kl. 10.00 (registreerimine lõpeb kl. 9.55), kabe-MV aga kohe pärast maleturniiri paremate autasustamist.

Kose valla 2020. aasta malemeistrivõistlused

KORRALDAJAD

Võistluse korraldab Kose Male-kabeklubi koostöös Kose vallavalitsusega.

EESMÄRK

Välja selgitada Kose valla 2020. aasta malemeister ja propageerida malemängu.

AEG JA KOHT

Võistlus viiakse läbi 15. veebruaril 2020 Oru Külakeskuses, täpsemalt tolle suures saalis. Võistluste algus on kl. 10.00. Osavõtjate registreerimine lõpetatakse kl. 9.55.

VÕISTLUSTINGIMUSED

Võistlussüsteemi valib kohtunik, lähtudes 15. veebruaril kl. 9.55-ks registreerunute arvust ja koosseisust. Ajakontroll on 15+15 minutit partiile+2 sekundit igale käigule alates avakäigust. Esimese valekäigu järel lisatakse eksinu vastasele kaks minutit mõtlemisaega. Teine valekäik toob kaasa kaotuse. Kui kaks või enam võistlejat kogub punkte võrdselt, selgitatakse paremusjär-jestus nii: a) Buchholz b) Buchholz nõrgima vastaseta c) Buchholz kahe nõrgema vastaseta jne.

Keelatud on mängupaika kaasa võtta häälttegevaid elektroonikaseadmeid (mobiiltelefon jms.), mis võivad vastast häirida. Kui selline seade on siiski mängusaali kaasa võetud ja teeb seal häält, määrab kohtunik (vastase nõudmisel) seadmeomanikule kohe kaotuse. Võistlema peab vaikuses.

OSAVÕTJAD

Osavõtuõigus on kõigil maletajatel, kes elavad, töötavad või õpivad Kose vallas või on Kose valla mõne spordiklubi liikmed. Eelregistreerinuile osavõtumaksu ei ole.

AUTASUSTAMINE

Kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga. Mehed ja naised võistlevad koos. Üks võist-leja tohib saada üle ühe auhinna.

REGISTREERIMINE

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 14. veebruariks 2020 kl. 23.59 e-aadressil t_kalvet@hotmail.com või telefonidel 55900564 ja 58940393 (Tõnu Kalvet). Võisteldasoovijate puhul on eelisolukorras need, kes on end eelnevalt kirja pannud.